gitaraFundacja "Pomagamy Dzieciakom Ziemi Łódzkiej" istnieje od maja 2004r., a jej celem jest prowadzenie działalności dobroczynnej, charytatywnej i wychowawczej na rzecz potrzebujących dzieci.

Wszyscy zrzeszeni w Fundacji pracują społecznie.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a środki finansowe pozyskiwane od sponsorów i darczyńców przekazuje w całości dla dzieci pokrzywdzonych, zaniedbanych i opuszczonych, z rodzin ubogich, patologicznych i bezrobotnych.

Zgromadzone środki finansowe Fundacja przeznacza również na zakup ciepłej odzieży i obuwia, art. spożywczych, z których przygotowywane są gorące posiłki (często jedyne posiłki w ciągu dnia) dla dzieci ze Świetlic blokowych , Świetlic środowiskowych i Domów Dziecka.

Pomoc kierujemy również do dzieci, których los pozbawił domu rodzinnego i wraz z matkami znalazły się w Domach Samotnej Matki.

przedstawienieFundacja pomaga także dzieciom z Ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych licząc, że pomoc ta przyczyni się do integracji z innymi dziećmi (np. poprzez internet) oraz poprawi ich kondycję ruchową dzięki turnusom rehabilitacyjnym.

Pragniemy, aby oprócz zapewnienia podstawowych potrzeb, dzieci otrzymywały również chwile przyjemności, dlatego w miarę możliwości kierujemy środki finansowe na organizację koloni, półkolonii, zimowisk i wycieczek, a także przygotowanie upominków z okazji świąt.

 

© 2017 Fundacja Pomagamy Dzieciakom. All Rights Reserved. Designed By BestGroup.net.pl